Ombonat med lyktor och lampetter utomhus

Utomhusbelysningen hjälper till att höja trivselnivån i trädgården, på uteplatsen och på balkongen. Somliga ljuskällor har en rent dekorativ roll, medan andra syftar till att lysa upp gångar och grönytor.


Hotellträdgård på natten

Den som söker inspiration till mysig utomhusbelysning kan med fördel kika närmare på hotellens lösningsalternativ.

Lyktor och inbyggda spotlights i stensatta gångar syftar främst till att lysa upp viktiga delar av trädgården samt markera färdvägar och klargöra gränsen mellan gräsmattor och rabatter. De billigaste s.k. solcellslyktorna kan användas för dylik gränsmarkering, men effekten räcker inte till för att dessa ska lysa upp några större trädgårdspartier. Nämnda solcellslyktor är billiga i inköp och ska därför inte repareras hos fackman ifall de går sönder. Räkna således med att dessa behöver bytas ut med jämna mellanrum.

Fasadbelysning och trädgårdslyktor

Tärdgårdslyktorna syftar till att skapa en sorts allmänbelysning i trädgården, även om ljuset sällan är tillräckligt för att lysa upp mer än ett fåtal kvadratmeter i lyktans omedelbara närområde. Tänk på att lyktan ska vara timerstyrd och att elkablar måste dras av behörig fackman. I lummiga trädgårdar dominerar äldre gjutjärnslyktor i retro eller äkta vintage, medan moderna designlyktor utgör armaturen på minimalistiskt inspirerade tomter. Förutom lyktorna, är fasadbelysningen en ljuskälla som väsentligt höjer husets estetiska form under dygnets mörka timmar. Beträffande fasadbelysningen bör man vara medveten om följande:

  • Äldre villafastigheter är vanligen försedda med spotlights, som är snyggt inbyggda under den takdel som täcker ytterväggen. Lamporna lyser således uppifrån neråt. Installationen av dylik fasadbelysning är allt annat än billig, men halogenlampornas punktmarkerande sken ger å andra sidan upphov till en mysig skuggbildning längs med hela fasadlinjen.
  • En billigare – och betydligt modernare – variant av fasadbelysning är installation av en diodslinga längs med ytterväggens ovansida, alltså strax under stuprännornas upphängning. Denna slinga ger ifrån sig ett jämnare sken – och kan enkelt avlägsnas ifall behov uppstår.
  • Ett djärvt alternativ är att installera markbelysning i anslutning till grunden. Några ljuspunkter – som riktas uppåt – får följaktligen i uppgift att lysa upp delar av fasaden. Denna typ av ljus är starkt riktat, vilket innebär att ljuskällan, från sidan betraktat, kan liknas vid en stor ljuspelare. En del fastighetsägare väljer att installera denna typ av ljuskällor i varje hörn, vilket ger intrycket av att fastigheten balanseras upp med hjälp av fyra stora ljuskolonner.

Väggbelysning som dekoration

Upplyst rabatt

Upplysta blomrabatter ger upphov till mysig skuggbildning och sprakande ljusfenomen.

Den primära funktionen hos väggbelysningen är att punktmarkera delar av fastigheten i ett rent förskönande syfte. Dess praktiska funktion är begränsad till att hålla inbrottstjuvar på avstånd. Lampetter och vägghängda lyktor vid sidan av – och ovanför – ytterdörren har förvisso också en praktisk sida. Den väggbelysning som påträffas runt fastigheten är emellertid mera estetiskt betonad. Tänk på att väggbelysningen kan ge ett plumpt intryck ifall kabeldragningen är tydligt synlig från utsidan. Monteringen av lampetter i fasaden är dessutom en ganska dyr historia i förhållande till den ringa funktion som ljuskällorna faktiskt fyller. Överväg således att välja något av de övriga alternativen som nämns i det föregående – såväl markbelysning som diodslingor är betydligt billigare alternativ.

Diodslingor som lyser upp husfasaden är en prisvärd ljuskälla.