Praktiska och estetiska aspekter på belysning

Den som inreder med belysning bör ta hänsyn till det faktum att såväl armaturen som ljuset utgör väsentliga delar av heminredningen. På kvällen är ljuset viktigast – på dagen står lampornas designupplevelse i centrum.


Sovrum med ljuskällor

Sovrum med fokus på stämningsbelysning, som i kombination med textilbetonad inredning höjer mysfaktorn avsevärt.

Belysningen har en dubbel roll i heminredningen. Själva armaturen, lamporna, fungerar å ena sidan som ett fysiskt inslag i rumsinredningen. Det ljus som lamporna genererar, liksom de skuggor och silhuetter som ljuset avsänder, fungerar å andra sidan, under dygnets mörka timmar, som en mera spirituell del av rummets väsen. Lamporna kan framhäva och avleda, förstora och förminska intryck samt rama in valda delar av rummet. Att inleda med belysning är ett konststycke, som dessa sidor syftar till att utröna närmare.

Allmänbelysning och stämningsbelysning

De ljuskällor som oftast är placerade i taket – och syftar till att lysa upp rummet som helhet – benämns i inredningssammanhang som allmänbelysning. Lysrör och taklampor, som genererar ett jämnt sken, hör tvivelsutan till denna kategori, medan spotlights torde betecknas som ett gränsfall. Lyktor, golvlampor, infällda ljuskällor, fönsterlampor och naturligtvis levande ljus är alla exempel på stämningsbelysning. Hit hör för övrigt alla ljuskällor som – genom att rikta ljuset – syftar till att punktmarkera, avskärma, rama in eller dölja valda delar av rummet.

Tips för stämningsfull och funktionell belysning

Ergonomisk arbetsplats hemma

Riktad arbetsbelysning vid datorbord; en förutsättning för optimal ergonomi på arbetsplatsen.

Under vinterhalvåret bör man alltid ha fler stämningslampor än under sommarhalvåret. Detta kan enkelt uppnås genom att man använder sig av flyttbara ljuskällor som fönsterlampor och lyktor. Under julen tillkommer naturligt en del typiska stämningsbetonade ljuskällor i form av adventsljusstakar och julgransbelysning, som alla är flyttbara i den bemärkelsen att de åker ut på trettondagen. Tänk även på följande aspekter av inredning med ljuskällor:

  • Sträva mot att skapa en känsla av mystik och stillhet på samma gång. Skuggor, ljusa punkter och halvmörka vrår kan t.ex. varvas om vartannat i vardagsrum och sällskapsytor.
  • Ha minst en handfull ljuskällor i alla rum. Tänk på att ingen av dessa ska vara bländande och att alla bör komplettera varandra på ett eller annat sätt – t.ex. ska de inte lysa upp samma punkt. De bör även vara någorlunda jämnt placerade i rummet.
  • Själva armaturerna bör till stil och form matcha övrig rumsinredning – under dygnets ljusa timmar utgör lamporna enbart prydnadsföremål i mängden.
  • Alltför många ljuskällor i ett och samma utrymme kan leda till en kaotisk upplevelse. Välj därför ut en handfull lampor som du placerar ut med omsorg och eftertanke.
Sovrum med mysiga sänglampor

Sänglampan utgör en viktig typ av stämningsbelysning samtidigt som den fyller en ovärderlig funktion som läslampa på nattduksbordet.

Tänk på att olika typer av ljuskällor har sina alldeles särskilda finesser. Skrivbordslampans metallskärm gör t.ex. att ljuset kan riktas och begränsas till arbetsplatsens yta. Rispapperslampans förtjänst är istället skärmens förmåga att sprida ljuset jämnt i rummet och lysrörens förmåga är att lysa upp stora ytor. Inbyggda ljuskällor används för att punktmarkera och därmed skapa stämning, medan fönsterlampor syftar till att ge en illusion av att dagen fortfarande pågår för fullt – ljuset kommer ju fortfarande in fönstervägen.

Rumsupplevelsen kan manipuleras och modifieras med hjälp av en genomtänkt belysningskombination.