Väl upplysta trappor höjer mysfaktorn

På marknaden finns en rad olika ljuskällor som kan användas för att lysa upp trappan. De flesta experter rekommenderar spotlights eller lampetter i väggen.


Trappbelysning i trätrappa

Inbyggd belysning i stilfull trätrappa.

Som spekulant på trappbelysning bör man för det första fråga sig om den tilltänkta trappan verkligen förtjänar att lysas upp. Frågeställningen kan tyckas märklig, men faktum är nämligen att belysningen flyttar oerhört mycket fokus på just trappans utseende. En ful trappa blir alltså ännu fulare ifall den utrustas med belysning. En snygg och påkostad trappa kan däremot bli en fröjd för ögat med hjälp av några enkla ljuskällor. Trappbelysningen höjer dessutom mysfaktorn i bostaden påtagligt.

Vanliga ljuskällor i trappor

Bland belysningsalternativen återfinns i första hand följande valmöjligheter:

  • Små ljusdioder, som monteras in i hål som borrats i själva trappstegen. Att montera diodbelysning är i grunden inget svårt ingrepp; i det närmaste jämförbart med att montera parkeringssensorer i stänkskärmen till en bil. Undvik att montera alltför många dioder – och placera dem gärna längs med sidorna där man inte har för vana att trampa. På så sätt lyser de inte upp den stora ansamling dammkorn som vanligen dyker upp mitt i trappgången.
  • Spotlights eller dioder som monteras vertikalt i utrymmet mellan trappstegen. Tänk på att halogenlampor ger ifrån sig ett mycket intensivt sken.
  • Diodbelysning bakom trappräcket. En enkel slinga kan klistras eller klämmas fast på insidan av räcket. Fördelen med detta alternativ är att dammansamlingarna på själva trappan inte lyses upp. Den svåraste utmaningen i detta fall är sladdarna – dessa är nämligen svåra att dölja. Särskilt anslutningarna från trappräcke till stickkontakt – liksom strömbrytare – måste döljas på ett skickligt sätt för att installationen verkligen ska ge ett estetiskt mervärde.
  • Halogenspotlights eller lampetter i väggen, bara någon eller ett par decimeter ovanför trappstegen. Antalet ljuskällor kan begränsas till tre eller maximalt fyra stycken. Varje trappsteg behöver absolut ingen egen armatur. Installationen förutsätter kabeldragning i väggen och bör därför utföras av behörig elektriker.

Tillstånd krävs i hyresrätt

Den som hyr sin bostad bör alltid be om tillstånd för ingrepp som orsakar betydande förändringar på bostaden. Hål i trappan till förmån för ljusdioder, liksom vägglampetter, utgör exempel på dylika ingrepp. Den som genomför en svartinstallation riskerar att få bekosta att återställa bostaden till ursprungsskick. Man bör således inte göra något förhastat.

Egenskaper hos belysningen

Väggbelysning i trappa

Upplyst villatrappa med en separat halogenlampa ovanför varje trappsteg.

Installera i första hand en belysning som inte sticker i ögonen. Små ljusdioder har en tendens att punktmarkera snarare än att lysa upp, varför dessa inte bör användas ifall syftet med belysningen är annat än rent dekorativt. Som påpekats i det föregående bör man akta sig för att installera ljuskällor direkt i trappan. Dels blir hålen i trappan bestående, vilket innebär att trappan måste bytas ut ifall man senare skulle ångra sig. Dels måste trappan ständigt hållas ren för att undvika exponeringen av dammpartiklar. Estetiska egenskaper går nämligen inte alltid hand i hand med det som är praktiskt hållbart.

Ett par ljuskällor räcker gott och väl för att lysa upp en trappa.