Spotlights populära i nyrenoverade badrum

Monteringen av spotlights är förbunden med en rad ganska svåra ingrepp i takkonstruktionen. Taket måste sänkas och innertaket skyddas mot fukt som tränger in underifrån.


Asiatiskt badrum

Trendigt asiatiskt badrum med blå stämningsbelysning under handfaten.

På badrumsfronten är spotlights fortfarande den dominerande ljuskällan, vilket i grunden inte är särskilt konstigt. Spotlights är stämningsbelysning och allmänbelysning på en och samma gång. Det ojämna skenet lyser upp hela rummet, samtidigt som de punktmarkerade lamporna genererar skuggor färgskiftningar i inredningen. Merparten av de spotlights som installeras i badrummen är fortfarande halogenbaserade, även om spotlights med dioder och fiberljus finns som alternativ i detaljhandeln.

Installera spotlights på fackmannamässigt vis

Eftersom spotlights fälls in i taket, bör man inledningsvis undersöka om den befintliga takkonstruktionen är förberedd för installation. Sannolikt är fallet inte sådant, vilket innebär att takkonstruktionen måste sänkas – något som vanligen görs med brandsäkra gipsskivor – för att frigöra en luftspalt i vilken lamporna kan monteras. Vid installationen bör man beakta följande detaljer:

  • Halogenlamporna, som kan bli mycket varma, måste utrustas med s.k. skyddsburk.
  • Armaturen är i behov av fungerande ventilation, för att luften i spalten ska kunna alternera med annan, kyligare luft.
  • Tänk också på att förse innertaket med ett fuktskydd, vars primära syfte är att förhindra fukt från badrummet att tränga uppåt så att innertak och yttertak tar skada.
  • De spotlights som monteras i taket bör ge ifrån sig en god allmänbelysning. Montera därför ljuskällorna i ett rutigt mönster med jämna avstånd – ca 30 till 40 centimeter – mellan varandra.
  • Lampornas IP-märkning anger om de är kompatibla med våtrum. Installera enbart våtrumskompatibla spotlights i badrummet, trots att de är något dyrare än motsvarande armatur för övriga utrymmen.
  • Fördelen med diodbaserade spotlights är att själva armaturen inte blir lika varm som halogenlamporna. Därmed är de förstnämnda också att föredra ur en ren säkerhetssynpunkt. Inköpspriset är emellertid något högre och ljuset från dioderna uppfattas inte heller som lika stämningsfullt.
  • Spotlights kan byggas in såväl i gipsskivor som i panel – och givetvis i keramiskt material såsom kakel och klinker. Tänk dock på att brandrisken ökar ju fler trädetaljer som finns i närheten av ljuskällorna.
  • Den som har flera parallella ljuskällor i badrummet, vilket är att rekommendera, bör koppla en dimmer till takbelysningen. På så sätt kan ljusstyrkan anpassas till badrummets övriga ljuskällor.

Spotlights på andra ställen i badrummet

Spotlights i badrumsvägg

Snyggt inbyggd vägghylla med stämningshöjande spotlights.

Spotlights kan med fördel monteras på olika platser i badrummet. Små ljuskällor i väggen brukar ha en stämningshöjande effekt, liksom enstaka spotlights ovanför badrumsspegeln, i anslutning till handdukshållarna eller i badrumsgolvet. Beträffande spegelbelysning bör man emellertid välja en ljuskälla som på bästa sätt återspeglar ögats färgupplevelse. Lysrör, halogenlampor och dioder är betydligt sämre ur denna synpunkt än klassiska glödlampor. Prioritera således spegelbelysning med glödlampor, som placeras i ögonhöjd. Ljus som kommer uppifrån skapar en missvisande skuggbildning i ansiktet, men problemet kan lätt åtgärdas genom en kompletterande ljuskälla som placeras i ögonhöjd. En del s.k. spegelskåp är från första början försedda med lämpliga ljuskällor på sidorna.

Installera många parallella ljuskällor i badrummet.