Mångfasetterad köksbelysning mest praktisk

I köksutrymmen bör man kombinera en fullgod takbelysning med kompletterande ljuskällor vid de olika arbetsplatserna. Det finns anledning till att lysrör fortfarande monteras i nya kök.


Upplyst kök

Upplyst köksmiljö. Kombinationen av arbetsbelysning och allmänbelysning förefaller vara väl avvägd.

Köket är en del av huset som används flitigt dagligen. Köket är i första hand en arbetsplats, varför valet av belysning bör fokusera på funktion. En fullgod allmänbelysning i köket bör vara stark – på så sätt kan man skönja matrester på golv och spishäll samtidigt som taklampan lyser upp såväl bänkskivor som dörrbeslag. Allmänbelysningen får gärna bestå av ett lysrör eller en stark plafond med minst ett par glödlampor. Den kompletterande belysningen vid de enskilda arbetsplatserna bör vara utformad enligt nedan:

  • Såväl spis som diskbänk behöver egen arbetsbelysning. Spisbelysningen består i merparten av fallen av en inbyggd lampa i fläkten, vilket mestadels fungerar utmärkt. Ovanför diskbänken är det vanligaste alternativet fortfarande lysrör, men utvecklingen går i rask takt mot dioder. Dessa bör dock inte vara alltför små, då risken i så fall är att de punktmarkerar istället för att lysa upp hela den avsedda ytan.
  • Den del av bänkskivan, som förefaller mest naturlig att använda som arbetsyta, bör också lysas upp. Montera förslagsvis spotlights under bänkskåpen. Här kan även sladdar dras relativt obemärkt, vilket gör installationen relativt okonstlad. Det lönar sig med andra ord att installera belysning under samtliga bänkskåp. På så sätt kan man själv välja i vilken del av köket man vill arbeta. Tänk dock på att lamporna måste kunna tändas en och en.
  • Ifall köket är försett med en köksö bör även denna lysas upp, förslagsvis med halogenspotlights i taket precis ovanför. Det räcker tyvärr inte med att installera lampor i själva ön, då behovet av ljus ovanifrån är en förutsättning för att arbetsytan ska kunna nyttjas framgångsrikt. Det hela underlättas naturligtvis av ifall köksön är placerad centralt i köket – i dylika fall kan man enkelt låta montera hela kökets allmänbelysning ovanför köksön.

Övrig köksbelysning beror på kökets utformning

Inredning i modernt kök

Modern köksinredning med ett oräkneligt antal ljuskällor för bästa tänkbara arbetskomfort.

Huruvida köket är i behov av ytterligare ljuskällor beror på dess storlek och utformning. I mindre lägenheter – där köket ofta består av en avlång gång som mynnar ut i en matplats – kan det behövas flera taklampor. Likaså behövs en hängande taklampa ovanför matbordet. Klassiska matbordslampor kan regleras i höjdled och ljusstyrkan kan ställas in med dimmer för att på så sätt rättas efter rådande ljusförhållanden utomhus.

Dåligt utbud i byggvaruhandeln

Hos byggjättarna är utbudet av köksbelysning betydligt skralare än hos kända köksspecialister. Det är också de senare som har koll på vilken typ av belysningsalternativ som är mest praktisk i olika köksutrymmen. Spotlights och lysrör är förvisso standardprodukter som går att köpa i byggvaruhandeln, men diskbänksarmatur och spisbelysning tillhandahålls inte sällan uteslutande av köksåterförsäljarna. Det är även dessa man bör rådfråga gällande vilka belysningsalternativ som är mest lämpade på olika ställen. I byggvaruhandeln är risken nämligen överhängande att försäljarna försöker procka på kunderna de dyraste belysningsalternativen utan att ägna en sekund åt resonemang kring funktionalitet.

Belysningen i ett kök bör sätta funktion i fokus.